Tuesday, December 2, 2008

hati, mata, tubuh, dan lisan

bila hati telah bersuara,
bila mata mula berbicara,
bila tubuh berkata-kata,
kukira,
lisan tak perlu lagi menyebut apa-apa,
kerana,
ketika itu,
hati yang bersuara,
mata yang berbicara,
tubuh yang berkata-kata,

telah meluahkan maksud....

disember 2008

No comments: